Regulamin

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo bądź przez „rezerwacje na stronie www.
 2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% pełnej wartości pobytu (min. wartość pierwszej doby), w terminie 2 dni od dokonania rezerwacji wstępnej.
 3. Wpłaty należy dokonać na konto:
  Dane do konta
  MATPROJEKT Mateusz Muchewicz Matejki 8 Rumia
  ING Bank Śląski S.A. nr rachunku : 82 1050 1764 1000 0092 7435 0454
  w tytule proszę podać termin pobytu
 4. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.
 5. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Całkowitego rozliczenia można dokonać przelewem przed terminem przyjazdu bądź gotówką pierwszego dnia pobytu przy meldunku.
 8. Warunkiem wystawienia faktury VAT na firmę jest podanie numeru NIPw momencie rezerwacji. W przeciwnym wypadku wystawienie faktury VAT na firmę niestety nie będzie możliwe, wystawienie faktury VAT na osobę fizyczną jest możliwe bez podania numeru NIP.
 9. Pierwszego dnia przy meldunku pobierana jest opłata klimatyczna, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Gminy Wicko
 10. Podstawą do zameldowania w obiekcie „Siedlisko na wydmach”: jest okazanie przez osobę wynajmującą domek, dowodu osobistego bądź paszportu
 11. Recepcja wydaje jeden klucz do domku, za zgubienie klucza naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.
 12. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 , kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 13. Niewykorzystanie całości pobytu na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie powoduje obniżenia kosztu pobytu.
 14. Nie pojawienie się Gości do godziny 9:00 dnia następnego w którym dokonali rezerwacji, bez poinformowania właściciela, jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji, właściciel może wówczas wynająć domek innej osobie, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. W sezonie od lipca do sierpnia istnieje możliwość wynajęcia domków na minimum 5 dób hotelowych lub ich wielokrotność.
 16. Osoba wynajmująca domek na „Siedlisku na wydmach” nie może użyczać bądź wynajmować domku osobą trzecim.
 17. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu „Siedlisko na wydmach” do godz. 22:00 po wcześniejszym poinformowaniu o tym właścicieli siedliska.
 18. Osoba wynajmująca domek ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez siebie lub osoby będące jego gośćmi podczas pobytu wewnątrz domku a także na terenie całego obiektu. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia będziemy obciążać osobę wynajmująca, kwotą zgodną z przedstawioną na fakturze/ rachunku zakupu i ewentualnym przestojem domku związaną z naprawą.
 19. W naszym ośrodku przyjmujemy psy małych ras, dorosłe i dobrze wychowane, które będą zakwaterowane w domku nr 4. Jednak przed przyjazdem z psem, prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zwierzęcia należy do właściciela ośrodka. Koszt pobytu psa to 50zl/doba.
 20. „Siedlisko na wydmach” nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w domku oraz w częściach wspólnych na terenie „Siedliska na wydmach”
 21. Osoba wynajmująca w dniu wyjazdu pozostawia domek w ogólnym porządku. Za pozostawienie brudnych naczyń w momencie wyjazdu, będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 22. W „ Siedlisku na wydmach” obowiązuje zakaz smażenia ryb, suszenia grzybów.
 23. W „ Siedlisku na wydmach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jednocześnie informujemy w przypadku złamania zakazu , będziemy zmuszeni do przeprowadzenia dearomatyzacji, koszt w wysokości 1000zł zostanie doliczony do rachunku osoby wynajmującej domek.
 24. W toaletach obowiązuje zakaz wrzucania do WC środków do higieny osobistej, ręczników papierowych, olei itp., za szkody powstałe w wyniku zapchania się rur zostanie obciążona osoba wynajmująca domek.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenie domku. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy telefonicznych oraz komputerowych.
 26. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, czajnik, odkurzacz , telewizor, suszarka. Opuszczając domek , osoba wynajmująca, powinna każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 27. W domkach znajduje się kominek oraz ogólnodostępne na terenie obiektu drewno kominkowe, pozostające do dyspozycji Gości. Podczas użytkowania kominka należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się stawiania na urządzeniu przedmiotów. Właściciele „Siedliska na wydmach” nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w skutek jego nieprawidłowego użytkowania.
 28. Na terenie „Siedliska na wydmach” zezwala się na rozpalanie grilla, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest do jego zgaszenia.
 29. Na terenie obiektu „Siedlisko na wydmach” obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godz. 07:00. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym Gości.
 30. Dla bezpieczeństwa Gości na terenie obiektu zainstalowany jest monitoring.
 31. Na terenie „Siedliska na wydmach” Znajduje się niestrzeżony monitorowany parking dla Gości. Do każdego domku przynależy jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Właściciele obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu nalężącego do osoby wynajmującej domek.
 32. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie „Siedliska na wydmach”
 33. W przypadku zaginięcia rzeczy osobistych, materialnych, pieniężnych itp. osobą wynajmującym domek, właściciele „Siedliska na wydmach” nie ponoszą odpowiedzialności.
 34. Właściciel „siedliska na wydmach” oddaje do używania Gościom plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Dzieci mogą się bawić tylko pod opieką i nadzorem osób dorosłych będących ich opiekunem prawnym. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 35. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania.
 36. Nie należy przenosić wyposażenia domków lub zmieniać ustawienia mebli „Siedliska na wydmach” bez zgody właścicieli.
 37. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz do rozliczenia się z wyposażenia przed opuszczeniem obiektu.
 38. Domek należy zdać posprzątany, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie „Siedliska na wydmach”
 39. Właściciele „Siedliska na wydmach” mogą odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu nie stosowali się do niniejszego regulaminu.
 40. Osoby naruszające zasady Regulaminu będą zobowiązane do opuszczenia „Siedliska na wydmach” oraz uregulowanie należności za wykorzystane usługi.
 41. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez obiekt „Siedlisko na wydmach”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ

ZAREZERWUJ SWOJE WAKACJE